Stemtherapie

Indicaties

Stemproblemen kunnen neurologisch, organisch en/of functioneel van aard zijn.

Stemplooiverlammingen of stilstaande larynxhelft(en).

De stem kan geen hoge tonen meer produceren of klinkt hees. Het kan veroorzaakt worden door tumoren in het hoofd-halsgebied of de borstkas. Ook kan het een complicatie zijn van een schildklieroperatie.

Oedeem, poliepen, cystes of groeven.

De stemplooien kunnen onregelmatigheden hebben aan het oppervlak. de stem klinkt dan hees en/of schor, krakerig of is tweetonig.

Slecht stemplooisluiting met knobbeltjes

Dat stemplooien niet goed sluiten is vaak een kwestie van aanleg. Als er echter knobbeltjes ontstaan wordt de stem verkeert gebruikt. Stemproblemen na een transsexuele ingreep klik hier voor uitgebreide informatie.

Onderzoek

Zonder een goed (stroboscopisch) onderzoek is het bijna onmogelijk om tot een goed diagnose, behandeling en prognose te komen. alle cliënten moeten dus, het liefst vr het eerste consult logopedie, bij de KNO-arts geweest zijn.

Logopedische diagnose

De praktijk beschikt over objectieve en subjectieve middelen om de stem en stemproblemen zodanig in kaart te brengen dat er tot een goede diagnose, behandeling en evaluatie kan plaatsvinden en de resultaten van de behandeling meetbaar zijn.

Fonetogram

Hiermee wordt de totale stemomvang, de stemplooisluiting, de subglottische druk en de regelmatigheid van de stemplooitrilling in kaart gebracht. Deze meting heeft alleen waarde als er na enkele maanden een hertest wordt gedaan. De stem kan alleen vergeleken worden met zichzelf.

Spectogram:

Hiermee wordt de grondtoon en de boventonen (formanten) in kaart gebracht. Dit geeft een beeld van de draagkracht, de resonantie en de doordringendheid van de stem. Dit is vooral bij beroepssprekers en zangers van groot belang

Voice Handicap Index

Dit is een vragenlijst waarin de cliënt zelf aangeeft in welke mate hij hinder ondervindt van zijn stem. Ook deze meting heeft alleen zin als je het na enkele weken herhaald. Na de 2de meting krijgt men beeld van de veranderingen die de cliënt zelf ervaart

Logopedische stemproeven:

Tenslotte wordt er een audio of video opname gemaakt van specifieke stemproeven, gelezen tekst, spontane spraak en zang.

Behandeling

Er wordt gewerkt met verschillende stemmethodes:

  • coblenzer
  • pahn
  • svend-Smit
  • resonans
  • Lax Vox
  • drie zone stemtherapie
  • evts
  • cvt

Al deze methodes zijn bruikbaar voor problemen met de spreek én de zangstem.

  • Massage, facilitatie en manipulatie

Is er sprake van een te hoge spanning van de larynxmusculatuur, kan dit met behulp van deze technieken verholpen worden. Klik hier voor uitgebreide informatie over stemmethodes en massagetechnieken.

Evaluatie

Na 10-12 zittingen wordt de stem opnieuw in kaart gebracht. Het fonetogram wordt nogmaals gemaakt en de stemproeven worden opnieuw afgenomen. Ook vult u de Voice Handicap Index weer in. Is er geen verandering in de stem, dan zal de KNO-arts opnieuw naar de stemplooien kijken, wordt er een second opinion gevraagd bij een andere arts of in een ander ziekenhuis