ADHD

ADHD is een aandachts-tekort-stoornis met hyperactiviteit. In de volksmond: Alle Dagen Heel Druk. Er zijn echter meer kanten aan dit steeds populairder wordend welzijnsverschijnsel. Het is belangrijk dat we ons afvragen of we echt te maken hebben met een hyperactief kind en wat de oorzaak van dit gedrag kan zijn. Wat ook vertroebelend werkt zijn de problemen die vaak samengaan met hyperactiviteit. ADHD komt vaak samen voor met bijvoorbeeld gedragsstoornissen en soms met emotionele stoornissen als angststoornissen en depressies. De diagnose ADHD wordt meestal gesteld door een gespecialiseerde kinderarts of kinderpsychiater.

ADHD kan veel invloed hebben op het leren en de taalontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan problemen op het gebied van de:

 • Verbale expressie
  • Te snel, te langzaam, te zacht, te hard spreken
  • Niet gericht op luisteren
  • Moeite om bij het onderwerp te blijven
  • Moeite met logische ordening
 • Luisterbegrip
  • Moeite met verwerken van auditieve informatie
  • Moeite met langdurige luisteractiviteiten
  • Moeite met mondelinge instructies
 • Leesvaardigheden
  • Aandachtsproblemen
  • Moeite met synthese en analyse
  • Moeite met de juiste snelheid
 • Leesbegrip

Deze problemen zijn niet noodzakelijk verbonden met ADHD maar komen wel regelmatig voor bij kinderen met ADHD. Ik wil benadrukken dat het bij ADHD-gedrag gaat om onvermogen en niet om moedwillig gedrag.
In mijn logopedische behandeling wordt gezocht naar een goede ingang om de spraak- en taalvaardigheden te verbeteren. Soms kan sensorische integratie therapie hierbij een hulpmiddel zijn. In de behandeling zijn structuur en duidelijkheid zeer belangrijk. Ik werk in een ondersteunende stressvrije omgeving voor zover dat mogelijk is. Ook maak ik onderscheid tussen gedrag en persoon. Het gevoel van controle wordt bevorderd door vooral te letten op wat goed gaat, het geven van directe feedback, het letten op kleine vorderingen en een regelmatig contact met u als ouders.