Spraakproblemen door hersenbeschadiging

Deze uitspraakproblemen worden dysartrie genoemd en kenmerken zich door onzuivere klankvorming, slissen, moeite met gericht tongbewegingen, te hoog of een te laag spreektempo, monotoon spreken. Dit kan samen gaan met veranderingen in het stemgeluid, het is harder of zachter geworden of er zitten uitschieters in wat luidheid of toonhoogte betreft. Vaak gaat dysartrie samen met problemen aan een aantal spieren die nodig zijn voor het eten en drinken, ademhalen en spreken. Deze functioneren onvoldoende.

Oorzaken:

  • een beroerte; CVA, TIA: een bloedpropje of een bloeding in de hersenen
  • een hersentumor of een ongeval
  • amyotrofe laterale sclerose of ALS is een tamelijk zeldzame neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische hersenschors (cortex) van de hersenen afsterven waardoor progressief krachtsverlies en verlamming ontstaat, die uiteindelijk tot de dood van de patiënt door verlamming van de ademhalingsspieren leidt.De ziekte begint meestal op volwassen leeftijd (gemiddeld 50 tot 60 jaar). De jaarlijkse incidentie (het aantal nieuwe gevallen per jaar) is ongeveer tussen de 1,4 en 3 per 100.000 mensen, en de prevalentie (het aantal patiënten op een bepaald ogenblik) ligt tussen de 4 en 6 per 100.000 mensen. In Nederland zijn er ongeveer 1000 ALS-patiŽnten, het grootste deel daarvan is man.
  • multiple sclerose of MS, is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. In de eerste fase van deze ziekte wordt de myelineschede, de isolatielaag van de zenuwvezels aangetast in een willekeurig aandoend patroon door afweercellen van het immuunsysteem. De myelineschede is een impulsgeleidende laag rondom de zenuwuitlopers, zonder deze is de impulsgeleiding in de zenuw gestoord, waardoor bij de patiŽnt neurologische stoornissen zoals krachtsvermindering kunnen ontstaan. Zeker in verdere fases neemt ook het hersenvolume af (atrofie).
  • ziekte van Parkinson, vernoemd naar de Engelse arts James Parkinson (1755-1824), is een hersenziekte waarbij zenuwcellen, vooral, maar niet uitsluitend de zenuwcellen van de substantia nigra ("zwarte stof"), langzaam afsterven.

Wilt u meer weten over de ziekte van Parkinson klik dan hier

Soms kunnen deze aandoeningen gepaard gaan met andere motorische stoornissen zoals verlammingen in het gezicht of aan de ledematen.

De behandeling zal bestaan uit oefeningen die de lichaamshouding, mondmotoriek, uitspraak, ademhaling en stemgeving verbeteren. Daarnaast worden adviezen aan de familie over communicatie. In de behandeling wordt uitleg en advies gegeven met betrekking tot dysartrie en de gevolgen daarvan. De begeleiding van de omgeving speelt een belangrijke rol in de verbetering van de onderlinge communicatie.

Wanneer de communicatie via spreken niet of nauwelijks mogelijk is, zal een ondersteunend communicatiemiddel kunnen worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een communicatiemap.

Op indicatie van de arts kan de behandeling bij u aan huis plaats vinden.