Logopedie bij volwassenen

Onvloeiend, niet ritmisch, onduidelijk of slecht verstaanbaar spreken

Als het spreken binnensmonds, slap, te snel, met onvoldoende intonatie of een combinatie hiervan is, wordt de spraakverstaanbaarheid slecht. De oorzaak kan liggen en een zwakke aanleg voor de vorming van duidelijke spraakklanken, onvoldoende kracht, beweging en co÷rdinatie van de mondspieren of kaakgeklemd spreken.

Het gevolg kan een slechte verstaanbaarheid zijn, die de communicatie tussen spreker en luisteraar bemoeilijkt. Dit kan gevolgen hebben voor het contact met anderen. Een minder duidelijke presentatie heeft gevolgen voor de overdracht van informatie. Bij beroepskeuze of solliciteren kan dit een rol spelen.

Na de intake wordt er een onderzoek gedaan. Daarna volgt uitleg over de aard van de spraakproblemen en wordt luister- en spraaktraining gegeven.

Stotteren

Stotteren is onvloeiend spreken waarbij een belangrijke kenmerken als spreekspanning, spreekangst of andere sociaal-emotionele componenten een grote rol spelen. Deze componenten zijn vaak niet de oorzaak van stotteren. Die moet meer gezocht worden in een disbalans tussen mondmotoriek en taalvaardigheden in de kindertijd of aanleg. Bij de intake wordt onderzoek gedaan en bekeken hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is. De therapie wordt daarop afgestemd. Dit kan soms betekenen, dat er een advies gevraagd wordt voor behandeling elders, bijvoorbeeld bij een logopedist(e)/stottertherapeut(e) of een regionaal centrum voor stottertherapie.

Broddelen

Broddelen is een stoornis in het spreken waardoor het spreken slecht verstaanbaar is. Het spreektempo is meestal te hoog of te onregelmatig en klinkt niet vloeiend of niet ritmisch. Een groot verschil tussen broddelen en stotteren is dat een broddelaar zelf totaal geen last heeft van zijn spraakstoornis. Wel ervaren ze het als lastig dat ze vaak niet verstaan worden maar horen niet dat hun eigen spreken daar de oorzaak van is.

Wil je meer weten over broddelen klik dan hier.