Aan adem, stem en het strottenhoofd gerelateerde problemen

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie is er een stoornis in het ademen. Doorgaans wordt er meer lucht ingeademd dan uitgeademd. U krijgt een benauwd gevoel waardoor u vaak nog dieper gaat inademen. De opstapeling van lucht kan leiden tot een verkrampt gevoel in de keel, de borstkas, soms zelfs met uitstraling naar de armen. Vaak voelt u zich angstig.
Deze stoornis kan verholpen worden met behulp van visualisatie en ademtraining.

Psychogene afonie/dysfonie

Bij dit stemprobleem ervaart u veel klachten bij het stemgeven. De stem klinkt vaak erg hees / schor maar aan de stemplooien is zelfs na een intensieve inspectie niets te zien. Deze stoornis kan verholpen worden met behulp van visualisatie en larynxmanipulatie. Bij deze stoornis is het essentieel dat er grondig videostroboscopisch onderzoek is gedaan en dat alle organische componenten zijn uitgesloten.

Globusgevoel (brokgevoel in de keel)

Het gevoel van een brok in de keel hangt vaak samen met teveel keelspanning. U heeft vaak het gevoel te moeten hoesten, kuchen, slikken, water drinken, snoepjes zuigen etcetera. Al deze dingen helpen vaak heel even maar binnen enkele minuten zijn de klachten weer aanwezig. Soms kan er ook sprake zijn van heesheid en vermoeidheid van de stem aan het eind van de dag. Deze stoornis kan verholpen worden met behulp van visualisatie, larynxmanipulatie, specifieke oefeningen voor "open keel" en een betere spreektechniek.

Supragastrisch boeren

Bij deze stoornis heeft u last van excessief boeren in hoge frequenties.
Het is onafhankelijk van voedselopname en er is geen of een verminderde controle op. Via impedantiemetrie en manometrie van de slokdarm kan de differentiaaldiagnose gesteld worden (AMC,UMC, Antonius). De behandeling bestaat uit bewustwording, herkenning van de luchtinname, afleren van het inleidend gedrag, aanleren van open glottis en middenrif ademhaling. Ook visualisatie en larynxmanupulatie kunnen uitkomst bieden.

Transsexualiteit

Stemproblemen na een transsexuele ingreep wordt genderdysfonie genoemd. Het VUmc begeleidt de transmannen (vrouw-naar-man) en transvrouwen (man naar vrouw) in het gehele proces.

Na de diagnose transsexualiteit wordt de hormoontherapie gestart. Pas als de cliënt tenminste een jaar in de andere sekserol heeft geleefd wordt er overgegaan tot de chirurgische verandering.

Transmannen worden alleen naar de poli logopedie verwezen als er klachten zijn. De transvrouwen altijd, ook als er geen klachten zijn. Klik hier voor meer informatie over genderdysfonie