Taal

Taal is een onzichtbaar proces, dat zich in de hersenen afspeelt. U moet eerst bedenken wat u wilt zeggen, welke woorden daarvoor geschikt z ijn en hoe u van deze woorden, zinnen moet maken, voordat u iets kan zeggen.

taaltherapieHet lijkt dat kinderen de taal 'vanzelf' leren begrijpen en spreken. Maar soms komt het voor, dat kinderen woorden en zinnen wel begrijpen, maar zelf niet praten. Ook weten kinderen soms niet hoe voorwerpen of handelingen heten.

In de behandeling worden deze kinderen geholpen om datgene wat ze in hun hoofd bedenken (de taal) om te zetten in gesproken woorden (de spraak). De woordenschat wordt spelenderwijs uitgebreid. Het doel van de bijeenkomsten in de praktijk is dat u als ouder / verzorger leert hoe u de taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren, dus welke spelletjes u kunt doen en welke dagelijks terugkerende handelingen zich lenen voor taaltraining.

In principe vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, meestal 1 keer per week. Als een tijdstip u niet schikt, kan in overleg altijd gekeken worden of een ander tijdstip mogelijk is.