Vocal Coaching

Bij vocal coaching zijn er geen neurologische, organische en/of functionele stoornissen aan het stemapparaat. Echter door intensief spreken of zingen kunt u klachten krijgen op het gebied van uithoudingsvermogen, draagkracht, stemprojectie, articulatie of dreigt de stem overbelast te raken.

Coachingtraject

Onderzoek

Zonder een goed (stroboscopisch) onderzoek is het bijna onmogelijk om tot een goede diagnose, behandeling en prognose te komen. alle cliënten moeten dus, het liefst vr het eerste consult logopedie, bij de KNO-arts geweest zijn.

Logopedische diagnose

De praktijk beschikt over objectieve en subjectieve middelen om de stem en stemproblemen zodanig in kaart te brengen dat er tot een goede diagnose, behandeling en evaluatie kan plaatsvinden en de resultaten van de behandeling meetbaar zijn.

Fonetogram

Hiermee wordt de totale stemomvang, de stemplooisluiting, de subglottische druk en de regelmatigheid van de stemplooitrilling in kaart gebracht. Deze meting heeft alleen waarde als er na enkele maanden een hertest wordt gedaan. De stem kan alleen vergeleken worden met zichzelf.

Spectogram

Hiermee wordt de grondtoon en de boventonen (formanten) in kaart gebracht. Dit geeft een beeld van de draagkracht, de resonantie en de doordringendheid van de stem. Dit is vooral bij beroepssprekers en zangers van groot belang

Voice Handicap Index sprekers / zangers

Dit is een vragenlijst waarin de cliënt zelf aangeeft in welke mate hij hinder ondervindt van zijn stem. Ook deze meting heeft alleen zin als je het na enkele weken herhaald. Na de 2de meting krijgt men beeld van de veranderingen die de cliënt zelf ervaart

Logopedische stemproeven

Tenslotte wordt er een audio of video opname gemaakt van specifieke stemproeven, gelezen tekst, spontane spraak en zang.

Werkvormen

Er wordt gewerkt met verschillende stemmethodes:

  • coblenzer
  • pahn
  • svend-Smit
  • resonans
  • Lax vox
  • drie zones stemtherapie®
  • evts
  • cvt

Al deze methodes zijn bruikbaar voor problemen met de spreek én de zangstem.

  • Massage, facilitatie en manipulatie

Is er sprake van een te hoge spanning van de larynxmusculatuur, kan dit met behulp van deze technieken verholpen worden. Klik hier voor uitgebreide informatie over stemmethodes en massagetechnieken.

Presentatie, vertel het verhaal

Naast stemtechnische elementen wordt er veel gewerkt aan tekstinterpretatie, spreektempo, articulatie, adempauzes, intonatie, prosodie. Hiervoor worden technieken uit de theaterlogopedie en theatersport gebruikt.
Bij een goede presentatie kan vanuit de beleving gewerkt worden aan goede techniek of een techniek kan de basis worden van een goede beleving.

Evaluatie

Na 10-12 zittingen wordt de stem opnieuw in kaart gebracht. Het fonetogram wordt nogmaals gemaakt en de stemproeven worden opnieuw afgenomen. Ook vult u de weer in.